1. ΕΚΔΟΣΗ – ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ BONUS CARD

 • Κάθε κάρτα προνομίων Βonus Card είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρείας «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (Saronic Ferries) και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε πρώτη ζήτηση.
 • Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας σε οποιονδήποτε τρίτο.
 • Η εγγραφή μέλους γίνεται με την συμπλήρωση της αίτησης χορήγησης της BONUS CARD μέσω του site μας www.sf.gr. Με την ολοκλήρωση της αίτησης χορήγησης BONUS CARD, το μέλος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Saronic Ferries, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών των Όρων.
 • Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης χορήγησης BONUS CARD, το μέλος υποχρεούται να αναγράψει το ακριβές ονοματεπώνυμο του όπως αυτό αναγράφεται στο στοιχείο ταυτοποίησής του (ταυτότητα ή διαβατήριο).
 • Η Saronic Ferries δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση εγγραφής κατά την διακριτική της ευχέρεια.
 • H BONUS CARD είναι μια κάρτα επιβράβευσης των τακτικών πελατών που ταξιδεύουν με τα πλοία της Κοινοπραξίας Πλοίων Σαρωνικού (ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ, ΑΧΑΙΟΣ, ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ, ΦΟΙΒΟΣ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ) και προσφέρει στα πέντε (5) εισιτήρια μετ’ επιστροφής το ένα (1) εισιτήριο μετ’ επιστροφής δωρεάν τόσο για το Ι.Χ αυτοκίνητο όσο και για τους επιβάτες.
 • Κάθε φορά που το μέλος ταξιδεύει (είτε με Ι.Χ., είτε πεζός)  κατά την έκδοση του εισιτηρίου, δίνει στον κεντρικό πράκτορα την κάρτα του, την οποία καταχωρεί στο σύστημά μας και πιστώνει το ταξίδι. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και online στο www.sf.gr.
 • Η κάρτα λειτουργεί με την προϋπόθεση της προσκόμισης/επίδειξης της κάρτας στον πράκτορα προ της εκδόσεως των εισιτηρίων σας και μόνο στα κεντρικά εκδοτήρια που βρίσκονται στα λιμάνια του Σαρωνικού (Πειραιάς -Αίγινα- Αγκίστρι - Μέθανα - Πόρος).
 • Όταν το σύστημά μας μετρήσει ότι το μέλος έχει ταξιδέψει, είτε με το αυτοκίνητό είτε πεζό, 4 φορές από Πειραιά και 4 φορές προς Πειραιά, την επόμενη φορά που θα ταξιδέψει με την Saronic Ferries, θα παραλάβει το δωρεάν εισιτήριό του από και προς τον προορισμό του με λιμάνι αναφοράς τον ΠΕΙΡΑΙΑ.
 • Εάν το μέλος δεν γνωρίζει την ακριβή ημερομηνία και ώρα επιστροφής του, θα εκδώσει τα δωρεάν εισιτήρια που δικαιούται από το εκδοτήριο του λιμανιού επιστροφής.
 • Η κάρτα έχει σχεδιαστεί για ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής ανά ημέρα. Εάν την ίδια ημέρα το μέλος ζητήσει να την χρησιμοποιήσει για τρίτη διαδρομή, ή να κάνει κράτηση για άλλη ημέρα, η κάρτα δεν ισχύει.
 • H Bonus Card δεν ισχύει στις ενδιάμεσες διαδρομές (π.χ. Αίγινα-Αγκίστρι, Αίγινα-Μέθανα, Αίγινα-Πόρο, Μέθανα-Πόρο)
 • H επίδειξη Bonus Card είναι υποχρεωτική, προκειμένου ο κάτοχος της κάρτας να απολαύσει τα προνόμια που παρέχονται.
 • Το μέλος οφείλει να ενημερώνει την Saronic Ferries για οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων.

2. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 • Η εταιρία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (Saronic Ferries)  δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των ταξιδίων που προσμετρώνται για ένα free εισιτήριο ή και να ακυρώσει το πρόγραμμα BONUS CARD μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση ενός μηνός προς τα μέλη στα στοιχεία επικοινωνίας που το μέλος έχει δηλώσει στην παρούσα αίτησή του.
 • Εάν για οποιονδήποτε λόγο η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (Saronic Ferries)  τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, το μέλος ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της Saronic Ferries, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της Saronic Ferries και είναι ελεύθερα ανακλητό σε οποιονδήποτε χρόνο.
 • Σε περίπτωση που δεν γίνει χρήση της κάρτας για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών, τα ταξίδια διαγράφονται και η κάρτα απενεργοποιείται.

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» (Saronic Ferries)  που εδρεύει στον Πειραιά (οδός Καποδιστρίου 2), στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους. 

 

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται

 • Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς κατά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα προνομίων Bonus Card: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Email.
 • Δεδομένα που συλλέγουμε από τη χρήση της Κάρτας Μέλους του Προγράμματος Προνομίων: Συλλέγονται πληροφορίες σχετικές με τις διαδρομές και τα πλήθη/στοιχεία επιβατών / οχημάτων που πραγματοποιούνται από εσάς ώστε να υπολογίζονται τα αντίστοιχα δωρεάν εισιτήρια που σας αποδίδονται.

 

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων

Η δυνατότητα εγγραφής στο πρόγραμμα προνομίων της Εταιρίας μας απευθύνεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πρόσωπο κάτω των 18 ετών, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες αυτές το συντομότερο δυνατό. Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα πρόσωπο κάτω των 18 ετών (πέρα από τα δεδομένα που αφορούν την έκδοση εισιτηρίου), επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και νομικές βάσεις επεξεργασίας

Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είναι οι ακόλουθοι:

 • Χορήγηση δωρεάν εισιτηρίων και άλλων προνομίων ανάλογα με τα ταξίδια που έχετε κάνει.
 • Αποστολή newsletters ή/και SMS για τα νέα μας, τροποποιήσεις δρομολογίων και προσφορές.

 

Οι νομικές βάσεις επεξεργασίας, επί των οποίων βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων είναι:

 • Η εκτέλεση της μεταξύ μας σύβασης.
 • Το υπέρτερο έννομο συμφέρον μας να σας ενημερώνουμε για τις προσφορές και τα νέα μας, που απορρέει από την υπάρχουσα συναλλακτική μας σχέση.

 

Διαβίβαση σε Τρίτους 

Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από έμπιστους συνεργάτες μας στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών τους σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που μας παρέχουν υπηρεσίες συντήρησης και φιλοξενίας της ιστοσελίδας μας και εταιρειών που μας παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες. Οι συνεργάτες μας αυτοί επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία τηρώντας αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων και απαγορεύεται να τα χρησιμοποιήσουν προς δικό τους όφελος.

 

Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων 

Η Εταιρία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο παραμένει ενεργή η Bonus Card. 

Σε περίπτωση που η Bonus Card σας παραμείνει ανενεργή για διάστημα δύο (2) ετών, η Εταιρία θα διαγράψει άμεσα τα δεδομένα σας, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικός χρόνος τήρησης από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων 

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Εταιρία και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

Άσκηση Δικαιωμάτων

Σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, φορητότητας)  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος ή απορίας, μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Saronic Ferries (www.https://www.sf.gr/ell/page/privacy-policy). Επίσης, αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε από εμάς newsletters ή/και SMS με τα νέα μας και τις προσφορές μας, μπορείτε να ζητήσετε την διαγραφή σας αποστέλλοντας ένα μήνυμα στο info@sf.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αλλά στην τελευταία περίπτωση ενδέχεται να σας ζητήσουμε τον αριθμό κάρτας σας και το ονοματεπώνυμό σας για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας.